Oferowane kursy

Nasze kursy przeznaczone są dla osób zainteresowanych szeroko pojętą prawną ochroną zwierząt. Platforma e-learningowa zawiera autorskie opracowanie najważniejszych zagadnień materialnego prawa ochrony zwierząt (tj. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, stan prawny: 30 kwietnia 2018 r.), ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw i wykroczeń przeciwko zwierzętom. W niezbędnym zakresie poruszane są w nim także istotne dla egzekucji przepisów prawa humanitarnej ochrony zwierząt zagadnienia procesowe z zakresu postępowania karnego i administracyjnego.

Całość składa się z 3 sprofilowanych kursów przeznaczonych dla odrębnych odbiorców

Kurs dla funkcjonariuszy policji i prokuratorów

Opis kursu
Program
O autorze

Kurs ukierunkowany jest na zagadnienia związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń przeciwko zwierzętom. Zawiera krótki wstęp poświęcony zagadnieniom ogólnym i kosztom społecznym zjawisk związanych z niehumanitarnym traktowaniem zwierząt, wykładnię znamion przestępstw i wykroczeń przeciwko zwierzętom oraz podstawowe informacje dotyczące systemu ochrony zwierząt w Polsce (rola organizacji pozarządowych, odpowiedzialność za bezdomne i porzucone zwierzęta, odpowiedzialność instytucjonalna za zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt). Kurs kończy się krótkim testem sprawdzającym zdobytą wiedzę.

Zagadnienia ogólne, koszty społeczne, wyniki monitoringu wymiaru sprawiedliwości, prokuratur i Policji
O cierpieniu zwierząt
Postulat humanitarnego traktowania zwierząt
Obecnie obowiązujące normy karnego prawa materialnego
Dane statystyczne Policji
Przykłady praktyki orzeczniczej sądów
Orzekane środki karne, liczba wykroczeń, ofiary, sprawcy
Przestępstwa przeciwko humanitarnej ochronie zwierząt
Przestępstwa przeciwko ochronie zwierząt
Kary w typach podstawowym i kwalifikowanym
Przestępstwo nieuzasadnionego (niehumanitarnego) uśmiercenia zwierzęcia
Przestępstwo znęcania się nad zwierzętami
Zamiar umyślny i ewentualny
Przykłady czynów wyczerpujących znamiona przestępstwa znęcania się nad zwierzętami
Przykład 1
Przykład 2
Przykład 3
Przykład 4
Najważniejsze wykroczenia przeciwko humanitarnej ochronie zwierząt
Główne wykroczenia przeciwko zwierzętom; art. 37 UOZ
Zwierzęta domowe, art. 37 w zw. z art. 9 UOZ
Rozmnażanie i obrót zwierzętami domowymi; art. 37 w zw. z art. 10a UOZ
Zwierzęta gospodarskie; art. 37 w zw. z art. 12 UOZ
Potrącenie zwierzęcia; art. 37 w zw. z art. 25 UOZ
Zwierzęta wykorzystywane do pracy; art. 37 w zw. z art. 14 UOZ
Zwierzęta wykorzystywane do celów rozrywkowo-widowiskowych i innych specjalnych; art. 37 w zw. z art. 15-18 UOZ
Instytucje ochrony zwierząt w Polsce
Inspekcja Weterynaryjna
Organizacje ochrony zwierząt
Bezdomne zwierzęta
Zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt dzikich
Zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt domowych/gospodarskich
Algorytmy postępowania
Algorytm postępowania w przypadku przyjęcia zgłoszenia o niehumanitarnym traktowaniu zwierząt
Algorytm postępowania w przypadku przyjęcia zgłoszenia o potrąceniu zwierzęcia
Test

Dawid Karaś – absolwent biologii i filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim, student prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, współtwórca wrocławskiej EKOSTRAŻ-y, wieloletni działacz na rzecz zwierząt, autor szkoleń i publikacji z zakresu prawnej ochrony zwierząt, w tym raportu z monitoringu organów ścigania i sądów „Jak Polacy znęcają się nad zwierzętami?”.

Rozpocznij kurs

Kurs dla sędziów

Opis kursu
Program
O autorze

Kurs ukierunkowany jest na zagadnienia związane z karaniem sprawców przestępstw i wykroczeń przeciwko zwierzętom. Poza krótkimi rozważaniami etycznymi dotyczącymi krzywdy i cierpienia zwierząt, skoncentrowany jest na znamionach przestępstw i wykroczeń przeciwko zwierzętom oraz systematyce kar i środków karnych określonych w Ustawie o ochronie zwierząt. Zawiera on także omówienie szczególnych procedur orzeczniczych takich jak orzekanie zakazu posiadania zwierząt oraz orzekanie przepadku zwierząt. Kurs kończy się krótkim testem sprawdzającym wiedzę zdobytą podczas kursu.

Zagadnienia ogólne, koszty społeczne, wyniki monitoringu wymiaru sprawiedliwości, prokuratur i Policji
O cierpieniu zwierząt
Postulat humanitarnego traktowania zwierząt
Obecnie obowiązujące normy karnego prawa materialnego
Dane statystyczne Policji
Przykłady praktyki orzeczniczej sądów
Orzekane środki karne, liczba wykroczeń, ofiary, sprawcy
Przestępstwa przeciwko humanitarnej ochronie zwierząt
Przestępstwa przeciwko ochronie zwierząt
Przestępstwo nieuzasadnionego (niehumanitarnego) uśmiercenia zwierzęcia
Przestępstwo znęcania się nad zwierzętami
Zamiar umyślny i ewentualny
Przykłady czynów wyczerpujących znamiona przestępstwa znęcania się nad zwierzętami
Przykład 1
Przykład 2
Przykład 3
Przykład 4
Kary i środki karne za przestępstwa przeciwko zwierzętom
Katalog środków karnych z Ustawy o ochronie zwierząt
Zamiana rodzaju kar – rekomendacja
Wymiar kary
Procedury szczególne w orzekaniu w sprawach o przestępstwa przeciwko zwierzętom
Orzekanie w przedmiocie zakazu posiadania zwierząt (art. 38a UOZ)
Orzekanie w przedmiocie przepadku zwierząt (art. 38 UOZ)
Najważniejsze wykroczenia przeciwko humanitarnej ochronie zwierząt
Główne wykroczenia przeciwko zwierzętom; art. 37 UOZ
Zwierzęta domowe, art. 37 w zw. z art. 9 UOZ
Rozmnażanie i obrót zwierzętami domowymi; art. 37 w zw. z art. 10a UOZ
Zwierzęta gospodarskie; art. 37 w zw. z art. 12 UOZ
Potrącenie zwierzęcia; art. 37 w zw. z art. 25 UOZ
Zwierzęta wykorzystywane do pracy; art. 37 w zw. z art. 14 UOZ
Zwierzęta wykorzystywane do celów rozrywkowo-widowiskowych i innych specjalnych; art. 37 w zw. z art. 15-18 UOZ
Test

Dawid Karaś – absolwent biologii i filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim, student prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, współtwórca wrocławskiej EKOSTRAŻ-y, wieloletni działacz na rzecz zwierząt, autor szkoleń i publikacji z zakresu prawnej ochrony zwierząt, w tym raportu z monitoringu organów ścigania i sądów „Jak Polacy znęcają się nad zwierzętami?”.

Rozpocznij kurs

Kurs dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, prawników i osób prywatnych

Opis kursu
Program
O autorze

Kurs zawiera ogólny wykład o przestępstwach i wykroczeniach przeciwko zwierzętom. Poza krótkimi rozważaniami etycznymi dotyczącymi krzywdy i cierpienia zwierząt zawiera podstawowe informacje o prawnych warunkach utrzymywania zwierząt oraz roli organizacji pozarządowych w prawnej ochronie zwierząt. Zawiera także szczegółowe omówienie praktycznych procedur z zakresu prawnej ochrony zwierząt, takich jak np. czasowy odbiór zwierzęcia właścicielowi (opiekunowi). Kurs kończy się krótkim testem sprawdzającym wiedzę zdobytą podczas kursu.

Zagadnienia ogólne, koszty społeczne, wyniki monitoringu wymiaru sprawiedliwości, prokuratur i Policji
O cierpieniu zwierząt
Postulat humanitarnego traktowania zwierząt
Obecnie obowiązujące normy karnego prawa materialnego
Dane statystyczne Policji
Przykłady praktyki orzeczniczej sądów
Orzekane środki karne, liczba wykroczeń, ofiary, sprawcy
Przestępstwa przeciwko humanitarnej ochronie zwierząt
Tryb podstawowy i kwalifikowany, środki karne
Przestępstwa przeciwko ochronie zwierząt
Przestępstwo nieuzasadnionego (niehumanitarnego) uśmiercenia zwierzęcia
Przestępstwo znęcania się nad zwierzętami
Najważniejsze wykroczenia przeciwko humanitarnej ochronie zwierząt
Art. 37 Ustawy o ochronie zwierząt
Zwierzęta domowe w art. 37 UOZ
Zwierzęta gospodarskie w art. 37 UOZ
Potrącenie zwierzęcia
Rozmnażanie i obrót zwierzętami domowym
Zwierzęta wykorzystywane do celów rozrywkowo-widowiskowych i innych specjalnych
Czasowy odbiór zwierzęcia właścicielowi
Ogólne zasady czasowego odbioru zwierzęcia
Rola organizacji pozarządowych w prawnej ochronie zwierząt
Uprawnienia organizacji ochrony zwierząt
Przebieg interwencji organizacji ochrony zwierząt w przypadku podejrzenia znęcania się nad zwierzętami
Podstawy postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia z Ustawy o ochrony zwierząt
Pokrzywdzony jako oskarżyciel posiłkowy
Postanowienie o wszczęciu lub o odmowie wszczęcia dochodzenia
Dwa tryby procesowe i dowody
Test

Dawid Karaś – absolwent biologii i filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim, student prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, współtwórca wrocławskiej EKOSTRAŻ-y, wieloletni działacz na rzecz zwierząt, autor szkoleń i publikacji z zakresu prawnej ochrony zwierząt, w tym raportu z monitoringu organów ścigania i sądów „Jak Polacy znęcają się nad zwierzętami?”.

Rozpocznij kurs

Logowanie

To pole jest wymagane
Odzyskaj hasło Nie masz konta? Załóż je
[zamknij]

Przypomnienie hasła

Wróć
[zamknij]